POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ulicy Dominikańskiej 9 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000633604, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9562319102, REGON 365047993 (dalej: Administrator Danych).
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, podawanych w formularzu na stronie landing page’a (dalej: Polityka Prywatności).
 3. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie landing page’a są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 5. Administrator Danych szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych i w tym celu używa m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 • 2. Administrator Danych
 1. Administrator Danych przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
 2. Administrator Danych gromadzi następujące dane podawane w formularzu na landing page’u:
 3. Imię i nazwisko;
 4. Adres e-mail.
 5. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez wypełnienie przez Państwa formularza kontaktowego dostępnego na stronie landing page’a Administratora Danych.
 6. Administrator Danych przetwarza dane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących platformy medic.pl będącej własnością Administratora Danych.
 7. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 8. Podanie danych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu dla którego są zbierane.
 9. Administrator Danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. W szczególności Administrator Danych dokłada staranności, aby przetwarzane dane były:
 11. przetwarzane zgodnie z prawem;
 12. zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie celów;
 13. nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami;
 14. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 15. odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem;
 16. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 17. Z Administratorem Danych mogą się Państwo skontaktować pisemnie pod adresem wskazanym w § 1 ust.1.
 18. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected].
 19. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 20. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po wycofaniu zgody tylko w zakresie, jaki jest niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy prawa krajowego lub unijnego zobowiązują Administratora Danych do retencji danych osobowych.
 21. Dane osobowe Administrator Danych udostępnia firmom świadczącym usługi na jego rzecz, w szczególności podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i agencjom marketingowym zawsze powierzane na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych.
 22. Administrator Danych ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz na podstawie żądania uprawnionego organu lub sądu.
 23. Administrator Danych nie przekazuje pozyskanych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 24. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 25. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora Danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • 3. Pliki Cookies
 1. Administrator Danych w trakcie świadczenia usług stosuje pliki cookies czyli technologie służące do gromadzenia i zapisywania informacji.
 2. Pliki cookies to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. komputerze, tablecie, telefonie).
 3. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z funkcjonalności strony landing page.
 4. Korzystających z strony landing page możesz wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich urządzeniach końcowych.
 5. Strona landing page wykorzystuje następujące pliki cookies:
 6. pliki sesyjne czyli takie, które istnieją do końca danej sesji;
 7. pliki trwałe czyli takie, które istnieją po ukończeniu sesji do czasu ich usunięcia;
 8. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony landing page,
 9. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony landing page;
 10. Możesz wyłączyć zapisywania plików cookies, jeżeli się nie zgadzasz na zapisywanie tych plików. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Natomiast po wyłączeniu plików cookies niektóre z funkcjonalności strony landing page mogą być niedostępne.
 • 4. Postanowienia Końcowe
 1. Korzystanie ze strony landing page oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie informacje, zamieszczone na stronie landing page nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Na stronie landing page mogą pojawić się linki do innych stron internetowych, jakie działają niezależnie od strony landing page i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z jakich treścią zalecamy się zapoznać.
 3. Informujemy, że treści zawarte w Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku nowelizacji obowiązujących przepisów prawa.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 22.11.2018.